Onze praktijk biedt verschillende behandelmethodes. In de basis ggz (kortdurende behandeling) werken we onder andere met cognitieve gedragstherapie en EMDR (bij trauma), maar ook met lichaamsgerichte technieken. In de specialistische ggz (langdurende behandeling) werken we met schemagerichte therapie en inzichtgevende technieken. Het uitgangspunt is een behandeling op maat te bieden omdat ieder mens andere behoeften heeft. Klachten verlichten en inzicht geven zijn de belangrijkste drijfveren en wat daarvoor nodig is onderzoeken we samen in de therapiegesprekken. Deze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk.

Om onze kwaliteit van werken te waarborgen en te toetsen nemen we deel aan intervisiegroepen en deskundigheidsbevorderende cursussen. De praktijk volgt het reglement van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Voor meer informatie hierover kijk op www.lvvp.info.

Voor specialistische ggz kun je terecht bij Loes Olde Weghuis, voor basis ggz bij Zeliha Akyar.