Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heb je een verwijzing nodig van de huisarts. De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De rekening wordt volledig vergoed als je een restitutiepolis hebt. Met een restitutiepolis heb je vrije keuze van hulpverlener. Heb je een naturapolis, dan krijg je gemiddeld 70% van de kosten vergoed. Informeer naar het juiste percentage bij je zorgverzekeraar.

De praktijk volgt de vastgestelde maximale tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor meer informatie hierover kijk op www.nza.nl

De kosten van een los gesprek (OZP; onverzekerd product of op eigen verzoek) bedragen €98,- per consult van 45 minuten, en zullen per sessie worden gedeclareerd. Partnerrelatie therapie is €125,- per consult van 60 minuten.

Bij afspraken die minder dan 24 uur vantevoren worden afgezegd, geldt een wegblijftarief van €60,-. Dit wegblijftarief wordt niet vergoed door de verzekering.